Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
     
 
 

REKLAMA W PORTALU PRZEDSZKOLAK.PL

Wybierz dział:ODBIORCY

Przedszkolak.pl to internetowy magazyn którego odbiorcami są rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele przedszkolni. Celem redakcji portalu jest prezentowanie wszystkiego co jest związane z problematyką edukacyjną i wychowawczą małego dziecka – przedszkolaka. Portal ma być internetowym zbiorem wiedzy i odpowiednich ofert dla rodziców oraz bogatą biblioteką dla nauczycieli, a także propozycjami wydawnictw i wszystkiego co jest potrzebne w przedszkolu.
powrót do góry

FORMY REKLAMY

BANNER
Banner - Typ 1 (w środkowej kolumnie u góry)
Wymiary: 400 x 50 pikseli
Max wielkość i format pliku: 10 KB, jpg, gif, swf (flash)
Cena:
50 zł/1000 wyświetleń na stronach działów: Nasz przedszkolak, Przedszkole, Rady i Porady, Kącik Nauczycielski,
80 zł/1000 wyświetleń na stronie głównej portalu
>> zamów

BILLBOARD
Baner Typ 2 (umieszczany w trzeciej kolumnie)
Wymiary: 120 x 240 pikseli
Max wielkość i format pliku: 18 KB, jpg, gif, swf (flash)
Cena:
75 zł/1000 wyświetleń na stronach działów: Nasz przedszkolak, Przedszkole, Rady i Porady, Kącik Nauczycielski,
100 zł/1000 wyświetleń na stronie głównej portalu
>> zamów

WYKONANIE BANERÓW REKLAMOWYCH
Na zlecenie i według materiałów oraz wskazówek przekazanych przez zamawiającego: cena od 50 zł do 250 zł

LINK SPONSOROWANY
Informacja tekstowa (do 150 znaków) z aktywnym linkiem do strony Reklamodawcy, lub innej reklamy w portalu przedszkolak.pl.
Cena: 20 - 150 zł za tydzień w zależności od miejsca prezentacji
>> zamów

Wszystkie wyżej wymienione typy reklam przedstawiamy obrazku zaznaczone w kolorze czerwonym.


powrót do góry

UMIESZCZENIE W BAZIE DANYCH jest bezpłatne w zakresie wpisania podstawowej informacji to jest nazwy i adresu www.
Przedstawienie szerszej informacji z podaniem pełnych informacji o ofercie i adresach kontaktowych oraz aktywnego linku do strony www jest odpłatne na zasadzie zlecania do wyboru w jednym z dwóch wariantów
wizytówka mini do 200 znaków, aktywny link do strony internetowej:
- cena dla Poradnie: 80 zł za rok
- cena dla Przedszkola: 50 zł za rok
wizytówka maxi umieszczenie informacji o podmiocie do 700 znaków, 1 zdjęcie, lub logo, wytłuszczenie oraz umieszczenie na liście wyników po kliknięciu na daną miejscowość na pierwszym miejscu (w przypadku więcej niż jednego podmiotu będą one sortowane alfabetycznie)
- cena dla Poradnie: 150 zł za rok
- cena dla Przedszkola: 120 zł za rok
>> zamów

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Każda propozycja będzie rozpatrywana indywidualnie, tak, aby osiągnąć maksymalną efektywność. Przewidujemy możliwość umieszczenia artykułu opisującego produkty lub usługi oferowane przez Reklamodawcę (opatrzonego informacją Artykuł sponsorowany). Zakładamy także możliwość reklamy pośredniej w formie artykułu z linkiem ze stron redakcyjnych. Materiał umieszczony jest stronie w wybranym przez Klienta dziale tematycznym wraz z odnośnikiem do strony internetowej Reklamodawcy.
Cena negocjowana indywidualnie - od 400 zł
>> zapytaj nas o szczegóły
powrót do góry

Inne formy zaistnienia na stronie:
- Umieszczenie produktu lub grupy produktów w Zakupach - cena negocjowana indywidualnie
>> zapytaj nas o szczegóły

- Reklama celowana - Reklamodawcy mają możliwość wyboru grupy docelowej swojej reklamy spośród użytkowników portalu który wyrazili zgodę na przetwarzanie ich dla danych dla celów marketingowych. Cena negocjowana indywidualnie - od 400 zł
>> zapytaj nas o szczegóły

- Wyłączność na reklamę (np. w bazie danych Poradnie/Logopedia lub na wskazanej przez Klienta stronie zwiększa koszty o 70 procent wartości całego zamówienia. Oferta nie dotyczy Zakupów).
>> zapytaj nas o szczegóły

- Na zlecenie podmiotów wykonujemy także strony internetowe.
>> zobacz więcej


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
powrót do góry


RABATY
Wartość zamówienia netto przed naliczeniem rabatu Wysokość rabatu
Od 500 zł do 1 000 zł 5 %
Od 1 001 zł do 2 500 zł 10 %
Od 2 501 zł do 4 000zł 20 %
Powyżej 4 000 zł Do negocjacji
powrót do góry

STATYSTYKA kampanii w portalu przedszkolak.pl

Każdemy reklamodawca otrzymuje informację na temat liczby wyświetleń artykułu, banera czy innej formy reklamowej w rozbiciu na poszczególne dni zleconej kampanii. W przypadku kampanii banerowej zliczana jest także ilość kliknięć na reklamę co pozwala obliczyć jej efektywność.
powrót do góry

WARUNKI FORMALNE

Warunki ogólne
Reklamy w formie bannerów sprzedawane są według liczby emisji (wyświetleń). Reklamy w formie tekstów sponsorowanych wyświetlane są na czas (tydzień, miesiąc lub wielokrotność tych okresów).

Minimalna wartość jednorazowego zamówienia to 150 zł.

Wstępne zlecenie może zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres reklama@przedszkolak.pl lub za pomocą formularza. Reklamodawca jest zobowiązany wydrukować i przesłać zlecenie w formie pisemnej (wraz z podpisem i pieczątką osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu) faxem (nr /56/-6235915) lub na adres: Firma Internetowa 3xW, ul. Długa 26/39, 87-100 Toruń. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez 3xW.

Rezygnacja z emisji
Emisja może zostać odwołana przez Klienta w całości lub części. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto odstąpienie od umowy przed terminem jej zakończenia określonego w zleceniu skutkuje zapłatą Zlecniobiorcy stawki za ilość emisji (wyświetleń) reklamy lub za każdy dzień, według cennika określonego w umowie. Zmiana zasad emisji reklamy w trakcie trwania kampanii negocjowana jest indywidualnie.

Sposób dostarczania
Reklama, artykuł czy inna forma reklamowa powinna być dostarczona w postaci elektronicznej do 3xW najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem emisji. W przypadku doręczenia materiału z opóźnieniem lub w przypadku, kiedy nie spełnia on wymogów technicznych lub ustaleń zawartych w zleceniu, 3xW zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w uzgodnionym wcześniej planie emisji lub odmowy emisji.

Zasady publikacji
Ponadto 3xW ma prawo odmówić publikacji reklamy, wtedy jeśli jej tematyka lub treść jest niezgodna zagadnieniami poruszanymi w portalu przedszkolak.pl lub która narusza przepisy polskiego prawa, jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami edukacji (chodzi o to że nie można np. publikować o psychologii behawioralnej) itp.

W przypadku, gdy materiał reklamowy nie zostanie wyemitowany lub zostanie wyemitowany niezgodnie z warunkami umowy, 3xW zobowiązuje do prawidłowej emisji materiału reklamowego w treści i terminie ustalonym z Reklamodawcą.

Płatność
Reklamodawca płaci za wykonaną usługę na podstawie faktur VAT z terminem płatności 10 dni. Faktury VAT wystawiane są bez podpisu odbiorcy na podstawie oświadczenia, które jest elementem zlecenia.

 
 
     
 
24 maja 2022 
wtorek 2:05
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 

 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp