Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
     
 

>> Rady i porady >> Wychowywanie w literaturze >> Wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń 

Wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń

Stowarzyszenie „GEN” wydało kolejną książkę pt. „Wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń”.
Tak o niej pisze, we wstępie do ksiązki prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego – redaktora naukowego publikacji.

„Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.
Dotychczasowa pomoc udzielana dzieciom ze złożonymi zespołami zaburzeń i ich rodzinom jest niewystarczająca i często podejmowana zbyt późno. Ośrodki konsultacyjno-terapeutyczne, centra diagnostyczne i rehabilitacyjne, ośrodki wczesnej interwencji, specjalistyczne poradnie służby zdrowia funkcjonują przede wszystkim w dużych miastach. Wielu rodziców ma za mało informacji, motywacji oraz możliwości, aby dotrzeć do nich odpowiednio wcześnie i pozostawać z nimi w stałym kontakcie. Ponadto, dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń są niewystarczające albo nie są w pełni realizowane – głównie z powodu niedostatecznych środków finansowych.
Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń – nauczycieli, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych, lekarzy i studentów. Mam nadzieje, że zainteresuje również rodziców, ponieważ podjęte problemy dotyczą ich bezpośrednio, a przedstawione metody wspomagania rozwoju mogą wykorzystać w codziennych relacjach z dzieckiem".

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problematyką wspomaganie rozwoju dzieci o różnej etiologii. Książka będzie pomocna rodzicom i praktykom w ich pracy z dzieckiem.

Książkę będzie można otrzymać już w grudniu 2005 roku po dokonaniu wpłaty na konto BZ WBK SA w Poznaniu, nr konta: 96 1090 1359 0000 0000 3534 0590 kwoty 23,00 zł – z dopiskiem „darowizna” , oraz podania dokładnego adresu pod który życzą sobie Państwo aby książkę wysłać.

Osoby, które jeszcze nie mają pierwszej książki, a chciałyby ją również nabyć, prosimy o przekazanie darowizny na rzecz naszej organizacji w kwocie 36,00 zł. Otrzymacie Państwo obie książki w wersji drukowanej.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problematyką wspomaganie rozwoju dzieci o różnej etiologii. Książka będzie pomocna rodzicom i praktykom w ich pracy z dzieckiem.


Szczegółowe informacje, krótkie urywki wybranych rozdziałów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.gen.org.pl

Prezes Stowarzyszenia „GEN” Hanna Maciejewska
 
 
 
 
 
     
 
8 kwietnia 2020 
środa 19:47
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp