Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
     
 

>> Przedszkole >> O przedszkolach >> Przedszkola Montessori 

Przedszkola Montessori

Coraz większą popularność zyskują w Polsce przedszkola realizujące pedagogikę Marii Montessorii. Warto poznać założenia i zasady funkcjonowania tych placówek.

Co wyróżnia Pedagogikę Montessori?
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
MARIA MONTESSORI urodziła się w Chiaravalle (Włochy) w 1870 r., zmarła w 1952 r. Była pierwszą kobietą we Włoszech, która ukończyła studia medyczne i otrzymała dyplom lekarza me-dycyny. Po uzyskaniu doktoratu z psychiatrii się oddała pracy pedagogicznej. Wprowadziła też, jako zasadę pedagogiczną obowiązującą w stosunku do dzieci, swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Zniosła nagrody i kary. Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci. Wprowadziła naukę czytania i pisania oraz podstawy matematyki. Sukces tej nowej placówki spowodował, że rosło zainteresowanie, a to powodowało powstawanie następnych placówek.


Główne zadania Pedagogiki Montessori
UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z Nauczycielami Montessori.

SAMODZIELNOŚĆ. Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i się uczą realnej oceny swoich umiejętności.

KONCENTRACJA. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

LEKCJE CISZY. Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

PORZĄDEK. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działa-niu.

SPOŁECZNE REGUŁY. Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci się uczą przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.


OBSERWACJA. Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

INDYWIDUALNY TOK ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Wychowanie religijne oparte jest na katolickim kalendarzu świąt liturgicznych i na Biblii; respektuje fazę uczuciowego rozwoju dziecka.

Cele edukacyjne realizowane są poprzez pomoc dziecku w:
 rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 uniezależnieniu od nagrody,
 formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 szacunku dla pracy innych,
 rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
 umiłowaniu do rzeczywistość i otoczenia.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI
oraz prowadzone Miejskie Przedszkole Nr 8
90-251 Łódź
ul. Jaracza 68
tel. 42 631 98 49
www.montessori-centrum.pl

 
 
 
 
 
     
 
4 kwietnia 2020 
sobota 4:33
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA 
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp