Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
     
 

>> Przedszkole >> O przedszkolach >> Wybieramy przedszkole 

Wybieramy przedszkole

Zmiany ustrojowe i ustawowe po roku 1991 stworzyły podstawy powstania rynku również na płaszczyźnie przedszkoli. Szczególnie w większych miastach powstało obok placówek publicznych wiele przedszkoli niepublicznych. Rejestrowany od kilku lat niż demograficzny spowodował konieczność stosowania przez przedszkola zachowań rynkowych dla pozyskania rodziców którzy są dla nich klientami. Wymusza to podnoszenie jakości opieki i stałe poprawianie ofert zapewniając dzieciom coraz lepszą opiekę i warunki. Pojawiły się więc w nazwach przedszkoli dodatkowe określenia np: angielsko języczne, artystyczne, muzyczne, artystyczno-językowe, integracyjne itd. Spotkać też można przedszkola domowe, lecz należy sprawdzić czy oferta nie nadużywa słowa „przedszkole” zarezerwowane dla placówki wpisanej do rejestru Kuratora Oświaty. Jeśli nie ma takiego dokumentu znaczy, że nie spełnia wymogów stawianych w ustawie, a zatem nie jest to przedszkole, a jedynie opieka nad dziećmi.

Rodzic analizując ofertę przedszkoli w dużej mierze bierze najpierw pod uwagę lokalizację, a potem inne walory w tym koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Doświadczenie wykazuje, że rodzice bardzo często przy wyborze biorą pod uwagę opinie o placówce usłyszane od sąsiadów współpracowników, rodziny. My zachęcamy aby samemu odwiedzić wybrane placówki, wypytać o warunki, zobaczyć przedszkole, jego wyposażenie, dowiedzieć się na temat realizowanego programu, poznać regulamin oraz zasady i wysokość odpłatności.

W zakresie oceny estetycznej przedszkola nie trzeba niczego doradzać.
Natomiast w zakresie wyposażenia uważamy, że istotniejsze jest aby w salach były odpowiednie dla małych dzieci mebelki i pokrycie podłogi oraz właściwa proporcja pomiędzy zwykłymi zabawkami, a pomocami dydaktycznymi i sportowymi. Jeśli przedszkole realizuje ambitny i profesjonalny program edukacyjny posiada różnorodne pomoce dydaktyczne do wprowadzania różnych pojęć i nabywania umiejętności. Bardzo ważny jest też otwarty teren zabawy dla dzieci, czy jest ogrodzony i bezpieczny, jak wyposażony i czy dzieci będą miały gdzie się wybiegać.

Wszystkie przedszkola zobowiązane są do realizowania „podstawy programowej” czyli wytycznych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Rozszerzeniem tego dokumentu są realizowane i wybrane przez przedszkola programy edukacyjne. Opracowane i przyjęte w odpowiednim trybie są podstawą pracy edukacyjnej w przedszkolu. Przedszkole może realizować jeden z programów zatwierdzonych przez MEN i S, ale może również realizować własny program. Dobrze więc poznać założenia programu realizowanego w przedszkolu.
Bardzo ważna, a kto wie czy nie najważniejsza jest atmosfera panująca w przedszkolu. Jak nauczycielki i personel odnoszą się do dzieci, czy czują się one swobodnie, naturalnie i nie stosowany jest wobec nich porządek wojskowy. W przedszkolu przyjaznym dzieci chętnie opowiedzą o swoim przedszkolu, nie będą się wstydziły wyrazić swoje opinie, chętnie wciągną do zabawy wasze dziecko i będą się nim opiekować jak swoim gościem. Personel zaś umożliwi odbycie kilku wizyt z dzieckiem aby mogło poznało i zaciekawiło się nowymi możliwościami zabawy i poznaniem nowych kolegów.
Jeśli mamy rodzeństwo i będzie ono przez jakiś czas razem uczęszczać do przedszkola porozmawiajmy czy jest możliwość i czy jest w tym przypadku wskazane aby chodziły do jednej grupy.

Odpłatność to inny ważny element decyzji. Opłaty składają się z dwóch podstawowych składników: czesnego oraz opłaty za wyżywienie. Wysokość czesnego jest bardzo zróżnicowana głównie w zależności od miejscowości. Partycypacja samorządu w kosztach utrzymania przedszkoli publicznych ma tutaj istotne znaczenie. Dlatego wysokość opłat trzeba porównywać w obrębie tej samej miejscowości. W wielu przedszkolach dochodzą opłaty za dodatkowe świadczenia np. naukę języków, rytmikę, naukę tańca, dodatkowe zajęcia sportowe, logopedę, wycieczki, teatr itd. Oczywiście są to świadczenia na życzenie rodziców. Są również dodatkowe opłaty na „Komitet rodzicielski” z funduszy którego mogą być zakupywane pomoce dla przedszkola. Przedszkola niepubliczne mogą mieć inne zasady płatności czesnego bowiem w czesne mogą być wliczone zajęcia które w innych przedszkolach uznawane są za dodatkowe. Może nie być też składki na „Komitet rodzicielski”.

Opracowanie własne redakcji
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 2:45
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA 
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp