Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
     
 

>> Przedszkole >> O przedszkolach >> Rodzaje przedszkoli 

Rodzaje przedszkoli

Ustawa o systemie oświaty począwszy od 1991r stworzyła możliwość funkcjonowania dwóch rodzajów przedszkoli: publicznych i niepublicznych. Samorządy czyli gminy lub miasta same mogą prowadzić przedszkola publiczne. Przedszkola takie nazywane są: przedszkolami publicznymi czasami samorządowymi mogą być również określane jako przedszkola miejskie. Do niedawna oznaczone były wyłącznie numerem, ale ostatnio otrzymują także dodatkowe nazwy: np. Bajka; Muchomorek ...
Samorządy nie mają obowiązku organizowania i prowadzenia przedszkoli publicznych, a mimo to w większości miast i w bardzo wielu gminach takie placówki funkcjonują. Wynika to z dotychczasowego i utrwalonego w społeczeństwie przekonania, że jest to potrzebne i oczekiwane zadnie władz lokalnych.
Samorządy natomiast mają obowiązek zapewnić wszystkim dzieciom 6 letnim możliwość bezpłatnego chodzenia do zerówek czyli oddziałów przygotowujących dzieci do szkoły. Samorządy najczęściej obowiązek ten realizują poprzez przedszkola gdzie organizowane są specjalne grupy zerowe, natomiast rezygnują z prowadzenia zerówek w szkołach. Nadzór samorządu nad przedszkolami publicznymi pełnią odpowiednie wydziały urzędów gmin miast najczęściej nazywane Wydziałem Oświaty.

Przedszkola niepubliczne prowadzone mogą być przez osoby prawne inne niż samorządy np. firmy, spółki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, albo jak jest najczęściej przez osoby fizyczne. Ich nazwy najczęściej nawiązują do bohaterów bajek, albo położenia. Ustawa o systemie oświaty precyzyjnie reguluje warunki i zasady na podstawie których może rozpocząć i zakończyć działalność przedszkole niepubliczne. Niektóre samorządy udostępniły na podstawie umów swoje nieruchomości w celu prowadzenia przedszkoli niepublicznych tworząc alternatywę na rynku usług przedszkolnych oraz pozbywając się wielu obowiązków związanych z prowadzeniem przedszkola. Przedszkola niepubliczne są więc niezależne organizacyjnie od samorządów, a wiązać je mogą jedynie odpowiednie umowy cywilno-prawne i obligatoryjne dofinansowanie także wynikające z w/w ustawy. Przedszkola niepubliczne mogą prowadzić również zerówki na podstawie oddzielnych uzgodnień z samorządem.

Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami przedszkolnymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi pełnią Kuratorzy Oświaty przy Urzędach Wojewódzkich, decydują także o zarejestrowaniu nowej placówki. Tam jednak gdzie są różne formy przedszkoli rodzic ma możliwość wyboru przedszkola publicznego lub niepublicznego, albo odprowadzania do zerówki w szkole. W przedszkolach i zerówkach nie obowiązują żadne rejonizacje podobne do szkolnych, co znaczy że można zapisać dziecko do każdego przedszkola które przyjmie dziecko.

Przedszkola publiczne i niepubliczne funkcjonują najczęściej 10 godzin, a rodzic przyprowadza dziecko do godziny ustalonej w regulaminach przedszkoli. Zerówki zaplanowane są zawsze na 5 godzin zajęć dziennie i różne mogą być godziny rozpoczynania. Zatem rodzic czy opiekun musi o wyznaczonej godzinie dziecko przyprowadzić i odebrać.

Uczęszczanie dzieci do zerówek jest bezpłatne, natomiast w przedszkolach rodzice muszą ponosić odpłatność za pobyt dziecka i za żywienie wg zasad obowiązujących w tej placówce. Odpłatności dla przedszkoli publicznych ustalają najczęściej rady gmin i miast uwzględniając środki na utrzymanie tych przedszkoli w budżetach.

Termin zapisywania dzieci do przedszkoli i zerówek na kolejny rok szkolny zwykle gminy wyznaczają na m-c marzec lub kwiecień, lecz jeśli są wolne miejsca można zapisać dziecko i w późniejszym terminie, a także w ciągu roku szkolnego.

Opracowanie własne redakcji
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 2:25
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA 
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp