Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Przedszkole >> Dziecko w przedszkolu >> GRUPY RÓŻNORODNE WIEKOWO W PRZEDSZKOLU 

GRUPY RÓŻNORODNE WIEKOWO W PRZEDSZKOLU

„Pomóż mi zrobić to samemu” – motto Marii Montessori zgodnie, z którym nauczyciel ma ułatwić, wspierać i pomóc dziecku w jego rozwoju jest ciągle aktualne w Przedszkolu STEP w Bydgoszczy, w którym pracuję. Jest to placówka, która od wielu lat wdraża program edukacyjny „ Nasze dzieci są radosne” autorstwa mgr Elżbiety Uniewskiej. Obejmuje on całokształt edukacji 3-6 letniego dziecka bez podziału na grupy wiekowe, a także korzysta z dorobku M. Montessori.

Pracując wiele lat w placówce z taką właśnie organizacją grup nie mam wątpliwości co do słuszności grup różnorodnych wiekowo w przedszkolu dla prawidłowego i indywidualnego rozwoju naszych dzieci.

Zróżnicowana wiekiem grupa zapewnia dzieciom bogaty wachlarz emocjonalnych, społecznych i intelektualnych doświadczeń. Swoją strukturą przypomina rodzinę wielodzietną i stwarza bardziej naturalne i korzystne warunki rozwoju niż grupa jednorodna pod względem wieku. Każde dziecko, rozwijając się według własnego tempa, ma możliwość odnalezienia bodźców i impulsów, które są na miarę jego potrzeb i możliwości.

Dziecko, przebywając w takiej grupie przez cztery lata, zajmuje w niej coraz to inną pozycję społeczną. Najpierw jest dzieckiem najmłodszym, później starszym od…, ale jeszcze młodszym niż…, by pod koniec edukacji przedszkolnej stać się najstarszym, najbardziej kompetentnym. Dzięki temu dziecko może pełnić różne role, kształtować różne umiejętności i cechy.
Pracując już od kilku lat w grupie niejednorodnej wiekowo zauważyłam, że dzieci starsze staja się bardziej empatyczne, mogą lepiej zrozumieć dzieci młodsze, opiekować się nimi, pomagać im i nauczycielowi. Czują się przez to bardziej potrzebne i kompetentne, co przyczynia się do wzrostu ich poczucia wartości i odpowiedzialności. Dzieci młodsze zaś nie czują się osamotnione. Wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczyciela, ale również na starszego kolegę, który pomoże, doradzi, weźmie udział w zabawie lub pracy. Mają one od kogo przejmować wiedzę i doświadczenia, umiejętności i przyzwyczajenia. Dzięki takiemu układowi czas adaptacji u dzieci nowo przychodzących do przedszkola znacznie się skraca, a ich wejście w nowe środowisko jest bardziej łagodne.

W przedszkolu, w którym pracuję dzięki właściwej organizacji grup zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montessori dzieciom zapewnia się dużo swobody i wolności w działaniu. Każde dziecko może pracować we własnym, właściwym dla siebie tempie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Młodsze dzieci zazwyczaj podziwiają starszych kolegów, chętnie ich naśladują, chcą im jak najszybciej dorównać w wiedzy i umiejętnościach. Dzięki temu uczenie odbywa się pod wpływem motywacji wewnętrznej. Grupa zróżnicowana wiekowo ułatwia też indywidualizację oddziaływań wychowawczych nie tylko ze względu na wiek, ale też możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci. Dziecko zdolniejsze, szybko uczące się, może podejmować nowe, trudniejsze zadania. Dziecko zaś słabsze, wolniej uczące się, może przez dłuższy czas koncentrować się na tym samym ćwiczeniu, powracać do niego i powtarzać je, aż osiągnie zadawalające rezultaty. Nie czuje się przy tym gorsze od innych.

Relacje nauczyciel- dziecko charakteryzują się przede wszystkim: szacunkiem dla dziecka, wiarą w jego kompetencje, spontaniczną chęć uczenia się, uwzględnieniem jego możliwości, wspieraniem samodzielności w działaniu jak też w organizowaniu sobie czasu wolnego.

Grupy różnorodne wiekowo z powodzeniem stosowane w większości przedszkoli w Europie stanowią słuszne rozwiązanie dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Zapewniają właściwy rozwój dziecka i możliwość prowadzenia edukacji w sposób skuteczny, umożliwiający realizację podstawy programowej.

Ewa Krzesiwczyk
 
 
 
 
 
     
 
26 października 2021 
wtorek 6:49
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected

 
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp