Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Propozycje dla przedszkoli >> LOGICO PRIMO – przez zabawę do nauki 

LOGICO PRIMO – przez zabawę do nauki

Już w przedszkolu dziecko spotyka się z koniecznością zdobywania wiedzy oraz uczenia się nowych umiejętności i doskonalenia ich. Jest to wiedza o otaczającym dziecko świecie, o tym, jak sobie w nim dać radę, jak stać się samodzielnym, mądrym, uważnym, ale też jak wspólnie z innymi osiągać cele i czerpać z tej współpracy satysfakcję. Taka nauka jest procesem aktywnym, w którym uczestniczy nie tylko rozum, lecz cały człowiek, całe dziecko. Największe szanse na zapamiętanie tego, czego się uczy, ma ono wówczas, gdy udział w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności mają też emocje, pobudzające wszystkie zmysły.

Taką możliwość uczenia się poprzez przeżywanie stwarza gra edukacyjna Logico Primo, która uczy poprzez zabawę, podczas której dziecko zdobywa nowe doświadczenia, nie obawiając się przy tym porażki i oceny. Znika też problem braku ochoty do umysłowego wysiłku, ponieważ rozwiązanie każdego zadania daje dziecku wielką satysfakcję i wzmacnia poczucie własnej wartości. Logico pozwala też nauczycielowi na indywidualizację zajęć w zależności od potrzeb dziecka, a także na samodzielne tworzenie kart tematycznych według własnych pomysłów.

Dostosowanie ćwiczeń do potrzeb dziecka

Wiek przedszkolny to okres bardzo dynamicznego rozwoju fizycznego i psychicznego, a efektywność kształcenia uwarunkowana jest dopasowaniem jego treści do możliwości rozwojowych dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje duża różnica w zakresie tempa rozwoju umysłowego, jedne rozwijają się harmonijnie, inne nieharmonijnie i zdecydowanie wolniej. Umiejętne wspomaganie dzieci w ich rozwoju pozwala z czasem zmniejszyć lub nawet zniwelować istniejące różnice, a Logico daje właśnie taką możliwość poprzez łatwość dostosowania ćwiczeń do potrzeb dziecka.

Aktywna metoda nauczania

Tak jak każda zabawa dydaktyczna, tak i Logico spełnia wiele funkcji poznawczych, kształcących i wychowawczych. Służy nie tylko gromadzeniu przez dziecko materiału poznawczego, ale też utrwalaniu i operowaniu zdobytymi informacjami. Logico można uznać również za zabawkę manipulacyjną – kolorowe guziki są przesuwane w odpowiednie miejsce, a podczas tego procesu dziecko uczy się technicznego obchodzenia się z przedmiotem, nazywania i odróżniania kolorów, pokonuje jednocześnie przeszkody intelektualne i techniczne.
Dzięki tej aktywnej metodzie edukacji dzieci i ich nauczyciel tworzą zespół, którego praca przynosi wspaniałe i trwałe efekty.


Dzięki LOGICO PRIMO dziecko uczy się:
* samodzielnego, logicznego myślenia, trafnego wnioskowania, zapamiętywania i kojarzenia faktów;
* poprawnego wysławiania się;
* rozumienia pojęć z różnorodnych dziedzin wiedzy;
* liczenia w zakresie 12;
* porównywania liczb i elementów zbiorów;
* nazywania roślin i zwierząt;
* pielęgnowania roślin i opiekowania się zwierzętami;
* bezpiecznego poruszania się na drodze;
* układania i opisywania historyjek obrazkowych;
* określania kierunku na płaszczyźnie i w przestrzeni;
* wskazywania różnic i podobieństw między obrazkami;
* rysowania, malowania, wycinania i majsterkowania;
* samodzielnego podejmowania decyzji.

Logico Primo może być uzupełnieniem dowolnego podręcznika lub inspiracją do kreowania zajęć z dziećmi zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Jest też cenną i niezwykle efektywną pomocą w pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej troski. Każdy nauczyciel może też stworzyć własne karty Logico i wykorzystywać je do codziennej pracy w przedszkolu.


Więcej informacji na stronie MAC EDUKACJA


infolinia: 0 801 802 102, 0 801 808 102Anna Barczewska
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 3:18
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp