Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli >> Program profilaktyczny STOKROTKA 

Program profilaktyczny STOKROTKA

Problem bezpieczeństwa i zdrowia dziecka stoi zawsze na pierwszym miejscu, jest bezwzględnym priorytetem w edukacji przedszkolnej. Już od najmłodszych lat należy wyposażać dzieci w wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Istotne jest dla nas również przyczynienie się do poprawy funkcjonowania całej grupy jak i poszczególnych jednostek.

Program który proponujemy ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności i został podzielony na następujące bloki tematyczne:
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
II DBAM O ZDROWIE
III KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI DZIECKA

Bloki tematyczne i treści kształcenia zgodne są z realizowanymi w poszczególnych obszarach celami wychowania przedszkolnego tj.:
• Budowanie systemu wartości;
• Kształtowanie odporności emocjonalnej;
• Rozwijanie umiejętności społecznych;
• Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
• Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Cele główne wynikające z programu to:
1. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie (zarówno psychiczne jak i fizyczne) i bezpieczeństwo.
2. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach jemu służących oraz promocja zdrowego stylu życia.
3. Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

Program zawiera również w załącznikach:
• rozkład treści kształcenia z podziałem na poszczególne miesiące,
• zestawienie haseł do omówienia,
• arkusz obserwacyjny dotyczący używania zwrotów grzecznościowych oraz grzecznej i cichej zabawy,
• krótki poradnik dla rodziców „Bezpieczeństwo dzieci”,
• teksty o tematyce profilaktycznej (bajki, wiersze, opowiadania) wraz z ilustracjami,
• ilustracje o tematyce profilaktycznej.


mgr Elżbieta Pawłowska – Trytko i mgr Anna Dudek
 Cały program do pobrania
 
 
 
 
 
     
 
2 kwietnia 2020 
czwartek 8:14
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp