Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli >> Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być organizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w grupach kilku-osobowych z udziałem ich rodziców. Zajęcia te mogą być organizowane w przedszkolu specjalnym lub integracyjnym, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Oczekiwana pomoc i współpraca rodziców polega na:
- wsparciu w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
- rozpoznawaniu jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
- instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,
- informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany.
Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program realizują zajęcia, przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

W roku szkolnym 2006/7 skończyłam terapię z dzieckiem ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w ramach "wczesnego wspomagania rozwoju". Napisałam dla niego indywidualny program, którym chciałabym zainteresować nauczycieli pracujących z dziećmi o podobnych potrzebach.Prawne uregulowania znajdziecie w Rozporządzeniu M E N i S z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 68 poz. 587

Przemysława Matecka
 Indywidualny program terapii pedagogicznej
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 3:07
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp