Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli >> Program „ ZDOLNY PRZEDSZKOLAK” 

Program „ ZDOLNY PRZEDSZKOLAK”

Przedszkole ma na celu wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole zatem kieruje, pobudza rozwój dziecka, dostarcza bodźców i treści wyzwalających jego aktywność. Kierowanie rozwojem dziecka wymaga dobrej orientacji w jego indywidualnych możliwościach rozwojowych, aby można było postawić mu odpowiednie wymagania.
Nauczyciele najczęściej zainteresowani są wyrównaniem trudności dziecka, usuwaniem lub łagodzeniem zaburzeń. Nie poświęca się natomiast szczególnej, należnej uwagi dzieciom zdolnym. Nauczyciele i rodzice dostrzegają wprawdzie takie dzieci, ale oferują im niewiele. Te refleksje przyczyniły się do powstania naszej pracy, którą poświęcamy zdolnym przedszkolakom.

W naszej pracy zawodowej, jak również podczas pisania tej pracy, przyświeca nam zasada G. Lewisa „ Zdolne dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero potem dzieckiem zdolnym”.
Dzieci przejawiające wszelkie zdolności i talenty trzeba nie tylko wychwycić spośród rówieśników, ale także je kształtować, rozwijać, wzbogacać i ciągle zachęcać do działania. Umiejętnie rozwijany talent stanie się źródłem radości rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim samego dziecka.
Opublikowana część stanowi podstawę do opracowywania indywidualnych programów dla dzieci przejawiających zdolności (w określonym kierunku). Program nakierowany jest na pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zatem jest to program stymulujący rozwój dziecka zdolnego.

Cele i założenia programu
Głównym założeniem programu „ ZDOLNY PRZEDSZKOLAK” jest stworzenie warunków dzieciom zdolnym do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich zdolności i zainteresowań.
Celem zasadniczym naszego programu jest:
1. Wielostronne wspieranie uzdolnień.
2. Rozwijanie kreatywnych postaw.
3. Kształtowanie pozytywnej samooceny.
4. Budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych.

Realizacja tych celów powinna uwzględnić następujące cele szczegółowe:
1. Rozwój intelektualny:
· Rozwijanie obszarów zainteresowań
· Pogłębianie wiedzy
· Stwarzanie możliwości do eksperymentowania

2. Rozwój społeczny.
· Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
· Dostarczanie okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych takich jak tolerancja, życzliwość, empatia.

3. Rozwój emocjonalny.
· Kształtowanie pozytywnej samooceny: wiara we własne siły i możliwości.
· Przezwyciężenie niepewności i lęku.
· Radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami.

Powyższe cele ogólne i szczegółowe nauczyciel dostosowuje do rozwoju intelektualnego i emocjonalno - społecznego dziecka i realizuje je w ramach zajęć wzbogacających poprzez sytuacje edukacyjne na terenie przedszkola.


Charakterystyka programu
„ ZDOLNY PRZEDSZKOLAK” jest programem promującym dzieci zdolne, wzbogacającym proces wychowawczy tak, by pomógł im osiągnąć poziom odpowiadający ich możliwością. Szczególnie ważne jest, aby jak najwcześniej wychwycić dziecko zdolne, po to by stworzyć mu sprzyjające warunki do rozwoju talentu. W tym celu program definiuje dziesięć różnych talentów i ich obszary oraz zaproponowałyśmy arkusze do rozpoznawania poszczególnych obszarów uzdolnień.
Nauczyciele znajdą też wskazówki, jak stymulować rozwój procesów poznawczych tak, by uwolnić potencjał twórczy dziecka. Z programu dowiedzą się, kiedy można zaobserwować wczesne przejawy talentu przedszkolaka, jaką rolę pełnią rodzice dziecka utalentowanego, a jaką nauczyciel - wychowawca.


Program autorski opracowały:

mgr Izabela Gapińska
mgr Małgorzata Rosińska
mgr Agnieszka NowakPraca zespołowa
 Program w całości do pobrania
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 3:27
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp