Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli >> Jestem małym artystą 

Jestem małym artystą

Program „Jestem małym artystą” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości.
Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne.

Realizacja programu przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Program zawiera:

· główne cele edukacyjne oraz wskaźniki osiągnięcia założonych celów,
· materiał nauczania i uczenia,
· sposoby rozwijania ekspresji plastycznej dzieci i warunki realizacji,
· przykładowe działania twórcze z dziećmi,
· propozycje literatury pomocnej w organizacji zajęć plastycznych.


Uzasadnienie opracowania programu.

Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym wszystko jest ciekawe, kiedy ruchliwość i energia, chęć poznania i samodzielnego działania jest niespożyta. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, będzie procentował w jego dorosłym życiu.


Twórcza aktywność dziecka wynika z potrzeby wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć i przeżyć. Jego wewnętrzny świat jest możliwy do ujawnienia poprzez różnorodne formy ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.

Cele i zakres programu

Zebrane doświadczenie w pracy plastycznej z dziećmi zrodziły pomysł opracowania programu edukacyjnego dla dzieci uzdolnionych plastycznie przeznaczony do realizacji w przedszkolu w formie zajęć indywidualnych.


Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:
· jego wrodzonych możliwości twórczych,
· poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
· kształtowania twórczej postawy.

Z celów i zadań ogólnych wynikają cele i zadania szczegółowe, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy. Należą do nich:
· uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
· wzbudzanie przeżyć estetycznych;
· wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu,
· wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,
· wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,
· stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
· odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
· rozwijanie wrażliwości estetycznej,

Anna Paligaca
 Cały program do pobrania
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 3:33
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp