Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli >> Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „W świecie literek” 

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „W świecie literek”

W wielu przedszkolach w młodszych grupach wiekowych kontakt z czytaniem jest na ogół ograniczony. Zabawki i pomoce dydaktyczne dobiera się w specjalny sposób, według zasady stopniowania trudności, a zatem u dzieci 3, 4 i 5-letnich eliminuje się wszelkie napisy, cyfry i książeczki z tekstem. Uświadomienie sobie tkwienia w pewnym schemacie edukacyjnym może doprowadzić do twórczych poszukiwań i korzystnych dla wychowanków zmian. W pedagogice przedszkolnej brak jest jednak uniwersalnej metody nauki czytania, szczególnie dla grup młodszych.
Stąd pomysł stworzenia programu „W świecie literek”, którego zadaniem jest eliminowanie działań przypadkowych i nieprzemyślanych, opanowanie „chaosu” dotyczącego nauki czytania dziecka w wieku przedszkolnym i pomoc w poszukiwaniu wyboru najłatwiejszej dla każdego dziecka drogi uczenia się. Jest również odpowiedzią na potrzeby współczesnego dziecka, jego akcelerację rozwoju, oczekiwań i dążeń oraz zainteresowania zapisem graficznym.
Założeniem programu jest celowe integrowanie metod, które ułatwią dostosowanie nauczania do indywidualnych predyspozycji danego dziecka. Chodzi mianowicie o to, by każde dziecko mogło rozwijać się według własnych możliwości, a nauczyciel jedynie wspomagał ten rozwój.

Program „W świecie literek” może być realizowany w warunkach każdej placówki przedszkolnej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych grupy i każdego dziecka.
Program zawiera:
 • materiał nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia),

 • strategie uczenia się i nauczania określające czynności dzieci i stosowane metody,

 • propozycje literatury pomocne w realizacji zagadnień.

 • Program nie jest zbiorem instrukcji określającym w jednoznaczny sposób ciągu czynności do wykonania lecz jedynie zbiorem propozycji, z których nauczyciel musi wybrać te zagadnienia, które najpełniej będą wspierać rozwój dziecka.

  W programie wydzielonne są cztery poziomy działań na zasadzie narastania trudności. W regułach tego uporządkowania odzwierciedlono teoretycznie uzasadnione wskazania pedagogiczno-psychologiczne oraz własne doświadczenia. Granice poziomów należy traktować płynnie. Nauczyciel ma swobodę poruszania się w ich obrębie, możliwość wyboru materiału i dostosowania go do możliwości grupy, z którą aktualnie pracuje.

  Opracowanie prezentuje całą gamę metod wspomagających naukę czytania:
  - Metody globalne nauki czytania,
  - Metodę Glena Domana traktuje naukę czytania jako element dziecięcej zabawy
  - Naturalną naukę języka poprzez naukę słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działania.
  - Wprowadzenie w świat pisma według koncepcji I. Majchrzak w której nauka czytania rozpoczyna się od czytania globalnego.
  - Metodę francuską „Bon Depart”, której polską modyfikację pod nazwą metody Dobrego Startu dokonała Marta Bogdanowicz
  - Techniki do pracy z dzieckiem proponowane przez Celestyna Freineta.

  Program „W świecie literek” powinien być realizowany w ciągu całego roku szkolnego i kontynuowany w kolejnych latach edukacji przedszkolnej. W jego realizacji będą wykorzystane różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem z uwzględnieniem działań w zespole i z jednostką. Wskazane byłoby nasilenie pracy indywidualnej i w małych zespołach. Wdrażanie programu daje możliwość wykorzystania wrodzonych umiejętności każdego dziecka, jego wiedzy i możliwości. Wymaga różnorodności stosowanych pomocy dydaktycznych, stworzenia kącików czytelniczych sprzyjających wyzwalaniu aktywności dzieci.

  Ważnym elementem realizacji programu „W świecie literek” będzie korelacja zagadnień elementarnej nauki czytania z innymi treściami i zagadnieniami wpływającymi na wszechstronny rozwój dziecka. Niezbędnym warunkiem pomyślnej realizacji zadań programu będzie aktywizowanie do współpracy rodziców i środowisko najbliższe dziecku.

  Oceną realizacji programu będą osiągnięte przez dziecko sprawności i umiejętności czytelnicze oraz poczucie sukcesu. Sukces dziecka jest jednocześnie sukcesem pedagogicznym nauczyciela, a sukces nauczyciela powinien być zawsze sukcesem dziecka.  Anna Paligaca
   Treść całego programu do pobrania
   
   
   
   
   
       
   
  9 kwietnia 2020 
  czwartek 1:53
   
  HOME
  FORUM
  PORADNIE
  PRZEDSZKOLA
   
   

  REKLAMA
   góra     powrót
  © STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp