Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli 
1 do 12 z 12

PROGRAM EDUKACYJNY „Nasze dzieci są radosne”
Przedszkole STEP w Bydgoszczy realizuje własny program edukacyjny. Cechują go nowoczesne kierunki edukacyjne w których podmiotem pracy pedagogicznej jest dziecko, a nie zadania programowe.

Montessori – Program wychowania przedszkolnego 
Proponujemy i rekomendujemy bardzo ciekawą publikacji „Odkryjmy Montessori raz jeszcze...”
Jest to program wychowania przedszkolnego opracowany w Polsce po raz pierwszy na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori.
Elżbieta Uniewska

Plan pracy korekcyjno - kompensacyjnej, 
Pani Jolanta Bot proponuje program wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i wyrównywania szans edukacyjnych w grupie dzieci czteroletnich.
Jolanta Bot

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „W świecie literek”
Opierając się na własnych doświadczeniach w pracy, studiowaniu literatury, uczestnictwie w różnych formach doskonalenia zawodowego twierdzę, że ucząc czytać innymi niż standardowe metodami, można uzyskać efekty znacznie wcześniej niż to zakłada program dla przedszkoli. Wczesne rozpoczynanie nauki czytania (3-latki) i zabawowy charakter zastosowanych metod pozwala zminimalizować stresy, na które narażone jest dziecko w czasie nauki.
Anna Paligaca

Jestem małym artystą
W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. Temu ma służyć program „Jestem małym artystą” który może być realizowany w każdej placówce przedszkolnej z małą grupą dzieci (6-10 osób) 5, 6 – letnich, które wykazują uzdolnienia i zainteresowania plastyczne.
Anna Paligaca

Program „ ZDOLNY PRZEDSZKOLAK”
Program stymulujący rozwój dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym „ZDOLNY PRZEDSZKOLAK” opracowany został przez nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 19 „ BAJKA” we Włocławku.
Praca zespołowa

DZIECKO LEWORĘCZNE - poradnik postępowania
Zasadniczym problemem związanym z dziećmi leworęcznymi jest ich nietypowość rodząca wiele trudności w życiu codziennym, dlatego też oddziaływania wychowawcze powinny być na to ukierunkowane. Cel takiego oddziaływania, to ułatwienie dzieciom egzystencji w świe-cie przystosowanym do zaspokajania potrzeb osób praworęcznych. Rozwijanie mocnych stron dziecka może uczynić je odpornym na konieczność stawiania czoła wielu kłopotom w życiu codziennym i przykrościom w kontaktach społecznych.
Małgorzata Rosińska

Program edukacyjno-wychowawczy WESOŁE LITERKI
Propozycja edukacyjna mająca w celu poznawanie i utrwalanie liter poprzez tworzenie rysunku z wykorzystaniem znaku graficznego litery.
Magda Zielińska

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
W roku szkolnym 2006/7 skończyłam terapię z dzieckiem ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w ramach "wczesnego wspomagania rozwoju". Napisałam dla niego indywidualny program, którym chciałabym zainteresować nauczycieli pracujących z dziećmi o podobnych potrzebach.
Przemysława Matecka

Program wychowania przedszkolnego JA, TY, MY 
Program Wychowania przedszkolnego „Ja, Ty, My” ma charakter integracyjny. Akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania aktualnych potrzeb, dostosowanie zadań do poziomu rozwojowego dzieci uczęszczających do grup zróżnicowanych wiekowo.
Katarzyna Sokolnicka

Program profilaktyczny STOKROTKA 
Już od najmłodszych lat należy wyposażać dzieci w wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Istotne jest dla nas również przyczynienie się do poprawy funkcjonowania całej grupy jak i poszczególnych jednostek. Nasz program zapewnia wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
mgr Elżbieta Pawłowska – Trytko i mgr Anna Dudek

Program adaptacyjny „PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE”
Pierwsze spotkanie z przedszkolem jest dla dziecka dużym przeżyciem. Jest to mały człowieczek, który prawdopodobnie po raz pierwszy na tak długi okres rozstał się z najbliższymi. Znalazł się zupełnie sam w zupełnie nowym otoczeniu. Moim zadaniem w pierwszych dniach jest poznanie dzieci i pozwolenie im na poznanie siebie. Należy zaspokoić u dzieci potrzebę bezpieczeństwa. Powinny czuć się bezpiecznie w moim towarzystwie i towarzystwie innych dzieci.
Dorota Płatun

1 do 12 z 12

Zobacz archiwum
 
 
 
 
 
     
 
28 września 2022 
środa 2:53
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp