Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Konspekty i programy 
1 do 83 z 83

Spotkania rodzinne w przedszkolu - Sposoby wzmacniania więzi rodzinnych
Nauczyciel powinien dobrze orientować się w ogólnej problematyce współczesnej rodziny i dobrze znać wychowanka oraz jego środowisko rodzinne.
Barbara Goździewska

Ćwiczenia gimnastyczne metodą KNIESSÓW.
Jest to metoda, która ma na celu kształtowanie i rozwój kultury fizycznej dziecka poprzez ruch, muzykę, zastosowanie oryginalnych przyborów.

Zabawy tropiące w przedszkolu
Zabawy terenowe, których główną cechą jest chodzenie po śladach, znakach, szukanie tropów są wyjątkowo kształcące.

W Dniu Dziecka o prawach dziecka.
Dzieci, nawet małe mają także swoje prawa, z czego same często nie zdają sobie sprawy. Dzień Dziecka może być doskonałą okazją do porozmawiania o tym, dlatego przedstawiam propozycję zajęcia uświadamiającego dzieciom ich podstawowe prawa.
Magdalena Iwanowska

Zabawa z panią jesienią.
Nawiązując do publikowanego wyżej artykułu „Zabawy tropiące w przedszkolu” autorka proponuje konspekt tematycznie związany z jesienią.

Scenariusz spotkania z pielegniarką 
czyli gabinet dentystyczny w przedszkolu.
Małgorzata Piotrowska

Scenariusz zajęcia z rozwijania mowy i myślenia
Zajęcia w grupie dzieci mieszanych wiekowo 3 – 4 – 5 – latków.
mgr Marzena Sadurska

Scenariusz zajęcia z rozwijania pojęć matematycznych
Wprowadzenie w świat matematyki - poznajemy liczbę i cyfrę siedem.
mgr Marzena Sadurska

Eksperymentujemy z wodą
Scenariusz zajęcia prowadzonego w grupie dzieci mieszanych wiekowo.
mgr Marzena Sadurska

Spotkanie z malarzem
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich.
Bogumiła Pawłowska

Spotkanie z panem leśniczym
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4 letnich
Bogumiła Pawłowska

Zimowe zabawy muzyczne.
Konspekt do zajęć. Grupowe śpiewanie i muzykowanie, wyrażanie muzyki słowem i ruchem.
Kamila Babińska

Scenariusz zajęć w zakresie pojęć matematycznych w grupie dzieci 5-letnich
Wdrażanie do przeliczania, elementów zbiorów w zakresie opanowanym przez dzieci, w formie zabawy i w powiązaniu ze strojeniem choinki.
Barbara Michniewicz

Zabawy z gazetą
Poznawanie fukcji gazety i czasopism oraz znaczenia słowa - makulatura -
Bogumiła Pawłowska

Obiad u lalek - utrwalanie przeliczania w zakresie czterech
Obszar edukacji matematycznej, utrwalanie przeliczania w zakresie czterech
Bogumiła Pawłowska

Kuchnia Włoska
W ramch tematu kompleksowego: Święto Unii Europejskiej.
propozycja scenariusza- Kuchnia Włoska.
Aleksandra Felis

My dzieci mamy swoje prawa .
Scenariusz do zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich podczas których dzieci nabywają wiadomości o prawach, kształcą umiejętności wyrażania uczuć i emocji oraz współpracy w zespole.
Renata Wypych

Scenariusz uroczystości na przedszkolne pasowanie
Uroczystość przyjęcia dzieci do grona przedszkolaków, integrowanie się we wspólnej zabawie.
Elżbieta Kotyra

Scenariusze plastyczno konstrukcyjne
Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne pt. Spotkanie z Kopciuszkiem oraz Pożegnanie zimy.
Elżbieta Kotyra

Scenariusze z zakresu pojęć matematycznych i ważenia
Propozycja dwóch scenariuszy: Poznaję znaki =, <, > oraz Wielkie ważenie.
Elżbieta Kotyra

Scenariusze z tematami przyrodniczymi
Dwa scenariusze: Zabawy wiosennej – „Może zostanę ogrodnikiem ?”
oraz „Wizyta dżdżownicy w naszym przedszkolu”.
Elżbieta Kotyra

Na okrągło - czyli poznawanie koła
Scenariusz dla 5 zajęć na temat poznawania koła i jego różnych formw grupie dzieci młodszych.
Magda Zielińska

Scenariusz zajęcia do programu autorskiego "Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych"
Scenariusz zajęcia otwartego, którego celem jest prezentacja programu "Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych"
Maria Lipka

Projekt edukacyjny ,, POLSKA – MOJA OJCZYZNA”
Celem projektu opracowanego dla przedszkola jest budzenie świadomości narodowej, poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju, rozwijanie zainteresowania pięknem naszej ojczyzny.
Katarzyna Sugajska

Scenariusze z zimą w temacie
Dwa scenariusze w temacie kompleksowym „My się zimy nie boimy, nawet bardzo ją lubimy”
Iwona Zegarska

Scenariusz zajęcia matematycznego dla 4 - 5 latków
Scenariusz zajęcia matematycznego z tematem: Dokładam przedmioty i wiem, ile ich jest razem. Zabieram i wiem, ile zostało.
Katarzyna Sugajska

Scenariusz zajęć "W krainie wiatru"
Scenariusz z wiatrem w temacie zakłada różnorodne cele, w tym rozwijanie mowy i ekspresji ruchowej.
Katarzyna Sugajska

Metoda Dobrego Startu
Głównym założeniem Metody Dobrego Startu jest kształcenie integracji (współdziałania) funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych), kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych. Są to funkcje, które biorą udział w procesie czytania i pisania.
Przemysława Matecka

Poznajemy historię i zwyczaje naszej okolicy
Zbiór 11 scenariuszy z różnorodną tematyką obejmującą edukację regionalną prezentujemy z przekonaniem, że stwarzają możliwość poznania przez dzieci już w przedszkolu własnego dziedzictwa kultury oraz jego uniwersalnych wartości.
Agata Przybyło-Olszewska

Teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania I. Salach „Kto w lesie mieszka?”.
Scenariusz zajęcia z rozwijania mowy i myślenia w grupie dzieci mieszanych wiekowo 3-4-latków.

Bożena Kaźmierska

Scenariusz zajęcia „Legenda o Smoku Wawelskim”
Słuchanie „Legendy o Smoku Wawelskim” opowiadanej przez nauczycielkę z wykorzystaniem teatrzyku sylwet. Zajęcia w grupie 3 - latków.
mgr Anna Bębenek

Scenariusz zajęcia otwartego dla dzieci 6-letnich
Zajęcia oparte na opowiadaniu „Historia prawdziwa o sześciogłowym smoku i Małgosi – nie chce mi się”, wykonywanie zadań smoka.
mgr Anna Bębenek

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy
Bardzo bogaty i ciekawy zbiór 40 w wierszy i piosenek z okazji Dnia Matki.
mgr Anna Bębenek

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Taty
Zawiera bardzo bogaty i ciekawy zbiór 35 w wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Święta Taty.
mgr Anna Bębenek

Scenariusz uroczystości pożegnia przedszkola
Scenariusz uroczystości pożegnia przedszkolaw grupie "0",
zawiera bardzo bogaty i ciekawy zbiór 35 w wierszy i piosenek.
mgr Anna Bębenek

Scenariusz zajęcia z rozwijania pojęć matematycznych
Doskonalenie znajomości poznanych znaków i formuł matematycznych oraz wprowadzenie cyfry i liczby 10 w zajęciach na temat: „Wielkanocne przygody zajączka Śmigacza”.
Marzena Sadurska

Niebezpieczne owady
Konspekt do zajęć w grupie "zerówki". Rozwinanie u dziecka różych umiejętności bazując na nazwach niebezpiecznych owadów.
Danuta Smus

Scenariusz zajęcia - poznajemy literkę "e"
Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie dzieci 4 – 5 letnich realizującego obszar edukacyjny: Myślę, mówię, czytam i przygotowuję się do pisania.
Bożena Prezgot

Scenariusz zajęcia - Moje imię
Moje imię – układanie swojego imienia z klocków Logo, to temat w zakresie przygotowania dzieci 4 – 5 letnich do czytania.
Bożena Prezgot

Scenariusz zajęcia - Literkowy ogródek.
Sce1266687551
Dziecko w strukturze społecznej grupy przedszkolnej

Konspekt zajęć - Uroki zimy
Celem zajęć jest ukazanie dzieciom sposobu wykorzystania śniegu do prac plastycznych (rysowanie , stemplowanie) obserwowanie przyrody zimą.
Maria Kaczor

Konspekt ćwiczeń gimnastycznych
Zajęcia sportowe w grupie dzieci - sześcioletnich
Maria Kaczor

Marcowy przekładaniec
Scenariusz zajęcia otwartego z tematem dnia : Wiosenne kwiaty
Bożena Oliwa

Konspekt zajęcia logopedycznego
Utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego w wyrazach i zdaniach.
Bożena Oliwa

Dzień Grecki w przedszkolu
Scenariusz zajęcia otwartego z poznania krajów Unii Europejskiej
- propagowanie wiedzy o historii, kulturze współczesnej Grecji
Bożena Oliwa

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Plan rozwoju zawiera szczegółowe zadania i sposób realizacji w wszystkich wymaganych obszarach dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Bogumiła Andrejew

Zestaw 5 konspektów zajęć w grupie przedszkolnej
Konspekty zajęć w grupie przedszkolnej zawierają bardzo szerokie spektrum celów realizowanych przez nauczycielkę.
Bogumiła Andrejew

Scenariusz piosenki do rysowania „Kto to?”
Scenariusz zajęć do piosenki metodą dobrego startu w celu diagnozowania i wyrównywania rozwoju dziecka
Anna Dziarmaga

Rysowanie wzorów do piosenki „Dola parasola”
Scenariusz zajęć „Piosenki do rysowania” w grupie 5 - 6 latków z zastosowaniem metody dobrego startu .
Anna Dziarmaga

Plan rozwoju zawodowego
Plan rozwoju nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Anna Dudek

Poznajemy owoce
Scenariusz zajęcia otwartego "Poznajemy owoce" w grupie 5 latków
Joanna Ruszkiewicz-Howorko

Scenariusz Balu Karnawałowego
Stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci podczas balów karnawałowych.
Aleksandra Felis - Gajtkowska

Konspekt zajęć Urodziny bałwanka
Konspekt zajć w grupie dzieci 5-6 letnich w obszarze rozwijana pojęć matematycznych.
Aleksandra Felis - Gajtkowska

Rodzinny piknik przy ognisku
Scenariusz zajęcia otwartego z udziałem rodziców - Rodzinny piknik przy ognisku.
Monika Skwierawska

GADAJĄCE PATYKI
Cykl warsztatów perkusyjnych prowadzonych przez Marcina Urzędowskiego.
Marcin Urzędowski

Barwne eksperymenty
Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców dzieci w grupie 5- cio i 6-cio latków ze wspólnym wykonywaniem wróżnych doświadczeń.
Monika Skwierawska

Urodziny bałwanka
Konspekt zajeć z grupą dzieci 5 - 6 letnich w obszarze rozwijania pojęć matematycznych.
Aleksandra Felis - Gajtkowska

Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki
Scenariusz zajęcia z udziałem rodzicóww grupie 5 latków realizującego kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Elżbieta Churska

Halloween 
Scenariusz zabaw dla dzieci "Halloween"
Elżbieta Churska

Konspekt zajęcia - Warzywa
Zajęcie ma na celu klasyfikować warzywa pod względem smaku oraz innych charakterystycznych cech (wielkości, zapachu, kształtu, koloru).

Konspekt zajęcia Wiercipiętek szuka mieszkania na zimę
„Wiercipiętek ogląda mieszkania na zimę”- dzieci po wysłuchaniu opowiadania
B. Bielskiej wypowiadają się na jego temat ujawniają swoje spostrzeżenia.

Deszczowa muzyka
Scenariusz zajęć muzycznych pt. DESZCZ GŁOWY ZRASZA, DO TAŃCA NAS ZAPRASZA
w grupie dzieci 5 letnich
Anna Lotka

Zimowe zabawy ptaszków
Scenariusz zajęcia dla dzieci 4 - 5 letnich pod hasłem ”Pomóż ptaszkowi poznać Zimę”
Anna Lotka

W królestwie figur i liczb
Scenariusz zajęć z edukacji matemtycznej z elementami bajkowego królestwa figur i liczb.
Anna Lotka

Przedszkolak wie, jak zdrowy uśmiech mieć
Zabawa dydaktyczna pt. ,, Przedszkolak wie, jak zdrowy uśmiech mieć” ma na celu poznanie przyborów toaletowych potrzebnych do utrzymania higieny jamy ustnej oraz utrwalanie zasad higieny.
Iwona Panfil

Zabawy matematyczne
Zabawy matematyczne nt. ,,Przygody kolorowego kurczątka” umożliwiają poznawanie nazw zwierząt które wykluwają się z jaj, a potem przeliczanie elementów oraz stosowanie liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie liczbowym.
Iwona Panfil

W krainie Pani Jesieni
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie dzieci 3,4-letnich.
Temat: „W krainie Pani Jesieni”.
Monika Rykowska

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody 
Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie dzieci 3,4- letnich.
Temat: „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody!”
Monika Rykowska

Tańczę i tworzę z mamą i tatą.
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców. Stwarzanie sytuacji zabawowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu dziecka z rodzicem.
Marzena Sadurska

Wesołe i zdrowe kanapki
Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie dzieci 3-letnich. Wykonanie kanapek z przygotowanych produktów, przy pomocy dorosłego.
Elżbieta Churska

Koncentracja uwagi 
Gry i zabawy w proponowane w publikacji stanowić mogą świetną pomoc oraz źródło pomysłów i inspiracji nie tylko dla nauczycieli, ale także dla wszystkich którzy chcieliby doskonalić własne umiejętności wspomagając realizację planów i marzeń oraz osiągać sukcesy.
Małgorzata Zawadzka

Zabawy sensoryczne 
Proponowane ćwiczenia pomogą najmłodszym rozwijać umiejętności i radzić sobie z emocjami. Zabawy zostały skomponowane i pomyślane tak, by podczas codziennych zajęć i zabaw, dziecko rozwijało integrację sensoryczną, a także umiejętności z zakresu inteligenci interpersonalnej i intrapersonalnej.
Małgorzata Zawadzka

W magicznym świecie baśni Andersena
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem baśni Andersena w grupie dzieci 6 - letnich.
Cele ogólne to:
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz zainteresowań czytelniczych.
- budzenie zainteresowania twórczością H. Ch. Andersena.
Joanna Kwaśniewska

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej 1
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji matematycznej w grupie dzieci 6-letnich zawierający zestaw zabaw dydaktycznych do rozwijania pamięci, logicznego myślenia, zdolności kojarzenia i umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
Joanna Kwaśniewska

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej 2.
Zabawy dydaktyczne z zakresu edukacji matematycznej z wykorzystaniem metody E.Gruszczyk -Kolczyńskiej i E. Zielińskiej w grupie wiekowej 6-latków.
płaszczyźnie.
Joanna Kwaśniewska

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej 3.
Scenariusz zajęcia otwartego. Zabawy dydaktyczne z zakresu edukacji matematycznej wykorzystaniem bajki o pięciogłowym smoku i Małgosi.
Joanna Kwaśniewska

Co to jest wiatr ?
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji Przyrodniczej w grupie dzieci 3- letnich.
Cele ogólne:
Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
Joanna Kwaśniewska

Światowy Dzień Kota 
Scenariusz spotkania czytelniczego zorganizowanego w przedszkolu w związku z obchodami Światowego Dnia Kota.
Nauczycielki przedszkola w Pabianicach

Tydzień zdrowia w przedszkolu 
 Celem wydarzenia było:
- kształtowanie właściwych nawyków higieniczno - zdrowotnych połączone z programem zdrowego żywienia,
- rozwijanie prawidłowej postawy wobec opieki zdrowotnej i działań profilaktycznych.

Nauczycielki Przedszkola w Pabianicach

Ćwiczenia logopedyczne z kartami pracy – kappacyzm , gammacyzm
Bajeczka logopedyczna „Krasnoludek Gucio”.
Urszula Niewiarkiewicz-Głąb

Zajęcia z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy.
Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy.
Urszula Niewiarkiewicz-Głąb

Scenariusz uroczystości Dnia Przedszkolaka 
Scenariusz organizacji uroczystości przedszkolnej w ramach obchodów jubileuszowego V ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Nauczycielki Przedszkola

Dary lasu - grzyby
Konspekt zajęć dla dzieci 4-5-letnich

Joanna Grabias

1 do 83 z 83

Zobacz archiwum
 
 
 
 
 
     
 
29 czerwca 2022 
środa 2:20
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp