Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Kącik nauczycielski >> Bieżące artykuły i aktualności >> Terapia ryzyka dysleksji już w przedszkolu.  

Terapia ryzyka dysleksji już w przedszkolu.

Pani prof. Marta Bogdanowicz stwierdziła kiedyś, że „Dziecko z dysleksją nie rodzi się w szkole. Ono z objawami trafia do przedszkola. Należy je tylko rozpoznać i umiejętnie mu pomóc”. W naszym przedszkolu rozpoznajemy i pomagamy dzieciom ryzyka dysleksji w ten sposób, że otaczamy je kompleksową pomocą psychologiczno - pedagogiczną
Terapia pedagogiczna dzieci ryzyka dysleksji w naszym przedszkolu opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami oraz PPP w Rawiczu
Na początku września każdego roku, wszyscy rodzice dzieci 6- letnich wyrażają zgodę na zdiagnozowanie deficytów rozwojowych przez poradnię oraz udostępnienie nauczycielowi opinii. Poradnia bardzo szybko wykonuje badania naszych dzieci i pod koniec września otrzymujemy opinie, na podstawie których organizuję zespoły korekcyjno – kompensacyjne.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla każdego zespołu (nie więcej niż 4 dzieci w zespole) odbywają się 1x w tygodniu po 1 godz. W zajęciach oprócz dzieci uczestniczą także ich rodzice. Obecność rodziców konieczna jest z kilku powodów:
1. Rodzice obserwują sposoby wykonywania poszczególnych ćwiczeń z dzieckiem, a w szczególności, sposoby ukierunkowania pracy dziecka tak, aby samodzielnie dochodziło do określonych rozwiązań (analiza i synteza sylabowa, głoskowa, tworzenie wyrazów z pierwszych sylab, głosek nazw obrazków, rozpoznawanie, dobieranie rymów na materiale obrazkowym....itp.). Te same ćwiczenia (tylko, że na kartach pacy) wykonuje później z dzieckiem w domu.
2. Rodzice widzą i rozumieją, że jedynym sprzymierzeńcem w pracy z dzieckiem jest cierpliwość, zdecydowanie, stanowczość i systematyczność. Nie wolno okazywać zniecierpliwienia, wyręczać dziecka w wykonywaniu ćwiczeń, ponaglać go, ponieważ można doprowadzić do zniechęcenia i braku współpracy ze strony dziecka.
3. Wiedzą, że należy nagradzać najdrobniejsze postępy czy to słowem, czy gestem, ponieważ wzmacnia to motywację dziecka do dalszego wysiłku.
4. Rozumieją konieczność usprawniania funkcji zaburzonych oraz maksymalnego usprawniania funkcji nie zaburzonych w celu kompensowania funkcji zaburzonych.

Z doświadczenia wiem, że tak przygotowani rodzice są rzeczywistymi partnerami w terapii dziecka, co ma ogromny wpływ na jej efekty:
1. Przez wszystkie lata, kiedy prowadzę terapię w przedszkolu, w każdej grupie terapeutycznej udawało mi się u 70% - 80% dzieci całkowicie wyeliminować symptomy ryzyka dysleksji, a u pozostałych w bardzo znacznym stopniu zminimalizować je.
2. Takie efekty terapii możliwe były tylko dzięki rodzicom, którzy systematycznie uczęszczali ze swymi dziećmi na zajęcia i w domu intensywnie kontynuowali ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje.
3. Wzrosło zaufanie i zadowolenie rodziców z efektów pracy naszego przedszkola.

Przemysława Matecka
 Szczegółowy opis pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji - do pobrania.
 
 
 
 
 
     
 
26 października 2021 
wtorek 8:09
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp