Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Kącik nauczycielski >> Bieżące artykuły i aktualności 
1 do 30 z 30

Swobodna zabawa dzieci pod ścisłą ochroną!
Zabawa zajmuje centralne miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Bez zabawy bowiem oraz swobody ekspresji i spontanicznego działania nie da się wychowywać człowieka aktywnego, samodzielnego, zdolnego do inicjatywy.
Grażyna MALIK Przedszkole STEP

Dziecko zdolne w przedszkolu
Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.
Alicja Buczek

Inne w domu, inne w przedszkolu
Bywa, że dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w domu, a inaczej w grupie przedszkolnej. W jednym przypadku dziecko ciche i spokojne w domu – w przedszkolu za żadne skarby nie chce podporządkować się grupowym zasadom. Bywa też odwrotnie; mama nie może się nadziwić, że jej dziecko słucha pani, grzecznie się bawi, chętnie pomaga pani i innym dzieciom, sprząta po sobie zabawki.
Małgorzata Piotrowska

Podstawowe wartości procesu wychowania.
Podstawową zasadą wychowania jest życzliwość, zaufanie, poszanowanie odrębności, i osobisty przykład. Nauczyciel, żyjący w harmonii ze światem i samym sobą, zdolny do empatii, będzie dla dziecka przykładem godnym naśladowania, wychowawcą i przyjacielem.
mgr Agnieszka Bąk

Edukacja ekologiczna w przedszkolu 
Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem. Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody.
Edukacja ekologiczna jest także działalnością promującą zdrowy styl życia.
Alicja Szafraniak

Jadwiga Korczakowska 
Dnia 6 lutego 2006 r. mija setna rocznica urodzin Jadwigi Korczakowskiej. Z tej okazji chciałabym zainteresować Państwa osobą i twórczością tej wybitnej polskiej pisarki, która przez szereg lat związana była z Wydawnictwem NASZA KSIĘGARNIA.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z życiorysem Jadwigi Korczakowskiej.
Agata Janaszek

Renesans pedagogiki Marii Montessori
Maria Montessori stworzyła metodę, która po dziś dzień „święci triumfy”. Celem wychowania było wszechstronne kształcenie zmysłów oraz swoboda w wychowaniu.
Grażyna MALIK

Dzieci sześcioletnie z trudnościami w opanowaniu elementarnych umiejętności – jak im pomóc?
Dzieci, które „nie nadążają” za programem kształcenia powinny być objęte szczególną opieką. Korygowanie zaburzeń rozwojowych należy do działań naprawczych i wymaga specjalistycznej wiedzy psychologicznej.
Grażyna MALIK

Słuchać, zrozumieć i nazywać
Najważniejsze jest by słuchać uważnie tego co dzieci do nas mówią i co przy tym robią, a gdy jeszcze spróbujemy to zrozumieć i nazwać wiele przyjemniej i łatwiej będzie się nam pracowało!
Barbara Michniewicz

Inteligencja emocjonalna dzieci przedszkolnych .
Artykuł dotyczacy inteligencji emocjonalnej dzieci przedszkolnych . Autorka dostrzegła w swojej pracy z dziećmi przedszkolnymi potrzebę usystematyzowania oddzialywań w sferze emocjonalnej. Opracowała też program pt Myślę i czuję dla dzieci 5-letnich, stymulujący rozwój inteligencji emocjonalnej.
Renata Wypych

Wczesna nauka czytania w przedszkolu  
Nowatorska metoda wg. koncepcji I. Majchrzak którą pragnę przybliżyć wszystkim zainteresowanym dotyczy wczesnej nauki czytania. Znajduje ona zastosowanie już u bardzo małych dzieci (2 - 3 latków).
Jolanta Bot

Prawa dziecka przedszkolnego 
Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków dziecka odgrywa nauczyciel. Istnieje stała potrzeba uświadamiania dzieciom, jak również ludziom dorosłym prawa dziecka.
Autorka publikuje także scenariusz do zajęć "My dzieci mamy swoje prawa".
Renata Wypych

Wychowanie literacko – teatralne w przedszkolu
Dziecko w wieku przedszkolnym jest nie tylko dobrym rozmówcą i słuchaczem, jest też dobrym aktorem. Lubi zatem odgrywać różne role wzięte bądź z rzeczywistości, bądź z opowiadań czy bajek. Czasem inscenizacje rodzą się u dzieci naturalnie i spontanicznie, wówczas pomoc dorosłego nie jest potrzebna, czasem jednak właśnie dorosły może stać się ich inspiratorem i organizatorem.
Małgorzata Rosińska

Gotowość do czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym 
Maria Montessori zaobserwowała, że nauka pisania poprzedza naukę czytania. Nabywanie obu umiejętności jest ze sobą powiązane, gdyż czytanie nierozerwalnie łączy się z pisaniem.
Dorota Marks

AGRESJA WŚRÓD DZIECI – JAK JEJ ZARADZIĆ
Agresja towarzyszy nam od urodzenia. Już niemowlę, później małe dziecko, młody człowiek i dorosły poprzez agresję zwracają uwagę na swoje potrzeby. Bez agresji nikt, a już na pewno nie małe dziecko nie miałby siły sprzeciwić się i powiedzieć,,nie”.
Marks Dorota

Edukacja przez ruch 
„Edukacja przez ruch”- to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat.
W załączniku konspekt do zajęć.
Kamila Babińska

Metody relaksacji w pracy z dziećmi
Pragnę przekonywać, a może jedynie przypomnieć jak ważną i swoistą rolę w procesach wychowawczych pełnią ćwiczenia relaksacyjne. Mają one zmniejszyć stan napięcia psychofizycznego, spowodować odprężenie, poprawić samopoczucie.
Renata Świetlik

Terapia ryzyka dysleksji już w przedszkolu.
W naszym przedszkolu rozpoznajemy i pomagamy dzieciom ryzyka dysleksji w ten sposób, że otaczamy je kompleksową pomocą psychologiczno - pedagogiczną. W artykule opisuję zasady i sposób prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ryzyka dysleksji.
Przemysława Matecka

Wpływ stosowania kary i nagrody na wychowanie dziecka
Częstym następstwem bicia dzieci są różnego rodzaju nerwice i lęki (fobie) oraz wyzwalanie agresywności dzieci. Stosowanie kar w wychowaniu było jest i będzie sprawą kontrowersyjną. Dzieci są różne i sposób kierowania ich rozwojem też musi być zróżnicowany.
Agnieszka Braksator

Problem dziecka nadpobudliwego - ADHD
Dzieci z ADHD wymagają szczególnej opieki i cierpliwości ze strony rodziców. Dolegliwości związane z chorobą bardzo utrudniają im życie. Są mniej lubiane przez rówieśników, trudniej zdobyć im pochwałę rodziców oraz sukcesy w szkole. Dzieci te szczególnie potrzebują akceptacji i poczucia, że są kochane.
Agnieszka Braksator

Dziecko w strukturze społecznej grupy przedszkolnej  
Grupa przedszkolna jest grupą hierarchiczną. Na czele stoi formalny przywódca – nauczyciel. Wewnętrzna struktura tej grupy kształtuje się stopniowo gdyż powiązania między dziećmi, pozycja i ranga poszczególnych członków grupy rozwijają się w ciągu dłuższego czasu.
Jolanta Kowalik

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w relacjach z rówieśnikami 
W porównaniu z dorosłymi rówieśnicy są bardziej użytecznymi partnerami w rozmowie szczególnie na dowolny temat, gdyż rozmowa dorosły-dziecko jest kontrolowana i podtrzymywana bardziej przez dorosłego niż przez dziecko. W kontaktach z rówieśnikami dzieci częściej zabierają głos a ich wypowiedzi są dłuższe, bardziej spójne i zróżnicowane gramatycznie niż w kontaktach z dorosłymi.
Hanna Belicka

Jaka muzyka dla malucha? 
Muzyka może być źródłem niepowtarzalnych przeżyć zarówno dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka. Wyzwala ona potrzebę współuczestniczenia wyrażaną za pomocą ruchu, tańca lub śpiewu (nucenia). Wyjątkowo czułym odbiorcą muzyki jest mały człowiek.
Małgorzata Podlewska

Święto babci i dziadka 
Co roku, tuż po Świętach, w przedszkolach zaczyna się gorączkowe planowanie uroczystości z okazji Dnia babci i dziadka. Nauczycielki dokładają starań aby dzieci mogły najpiękniej jak potrafią obdarować Dziadków wierszykami, laurkami i mnóstwem całusów. I jak co roku zastanawiają się jaki upominek przygotować na tę szczególną imprezę.

Agata Wawer

Zabawa jako forma aktywności człowieka 
Dziecko osiąga przyjemność przez sam przebieg zabawy bez względu na to, czy czynność ta ma uświadomiony cel czy też nie. Zabawa jest więc przyjemnością dla samego działania i jednocześnie powoduje rozwój osobowości dzieci.
Jolanta Kowalik

Ferie zimowe dla dzieci 
Ferie zimowe dla dzieci to czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństwa na sankach
i nartach. Czas odpoczynku, w którym nauka odchodzi na drugi plan, a nadają mu rytm własne przyjemności. Bardzo często okres ten kojarzony jest z wyjazdami dzieci poza teren miasta, jednakże w obecnych czasach bardzo mała liczba osób może sobie na to pozwolić.
Marta Żukierska i Anna Bereźnicka

Pedagogika miłości, to sposób na eliminowanie agresji w grupie przedszkolnej 
Swoje pedagogiczne działania opieram przede wszystkim na tym, co jest bardzo dobrze znane, a co ja na swoje potrzeby nazwałam "pedagogiką miłości dusz dziecięcych"... Uważam, że nauczyciel w relacjach z wychowankami musi kierować się miłością - dzieci muszą czuć, że nauczyciel ich kocha, szanuje, że jest przejęty ich losem i pragnie ich szczęścia. Trzeba kochać dziecko i nauczyć je kochać. Trzeba mu oddać swoje serce.
Iwona Dera

Radosne czytanie
Opracowałam program autorski „Radosne czytanie”, który został zastosowany i sprawdził się! Dzieci, z którymi realizowałam program nauczyły się czytać bez siedzenia przy stolikach, na dywanie, bez składania literek, lecz poprzez swoją aktywność, podczas zabawy, tańca, śmiechu i radości!
Iwona Dera

Świadomy przedszkolak – czyli czym skorupka za młodu nasiąknie… 
Podsumowanie warsztatów organizowanych przez Fundację VERBA, niezależną organizację pozarządowa, która zajmuje się edukacją oraz przełamywaniem stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Głównym celem działalności jest wspieranie przemian związanych z postrzeganiem niepełnosprawności i działanie na rzecz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kubusiowi Przyjaciele Natury 
Serdecznie zapraszamy przedszkola do udziału w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Jest to akcja firmy Tymbark i marki KUBUŚ. W artykule znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące akcji, jej celu i korzyści dla nauczycieli.
Daniel Karaś, koordynator akcji

1 do 30 z 30

Zobacz archiwum
 
 
 
 
 
     
 
28 września 2022 
środa 1:22
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp