MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
INNE RÓŻNE TEMATY I WĄTKI

Forum > INNE RÓŻNE TEMATY I WĄTKI > Ogólnopolski Konkurs Literacki pt."Razem z Guziolkiem piszemy bajki"
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: Justyna Bych 29.03.2009 19:36  
Ogólnopolski Konkurs Literacki pt."Razem z Guziolkiem piszemy bajki"
Uwaga już ostatni tydzień można nadsyłać bajki i opowiadania na konkurs !!!!!!!
Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Razem z Guziolkiem piszemy bajki” . Przedsięwzięcie jest jedną z imprez realizowanych w ramach znanego także poza granicami naszego kraju Bydgoskiego Festiwalu Książki.
Organizatorami konkursu są: Przedszkole nr 80, Miejski Ośrodek Kultury i Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Kujawsko- Pomorski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne oraz Serwis ABCbaby.pl.
Inicjatywę wspierają Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo MAC Edukacja. Patronat Medialny sprawują: Wydawnictwa „Bliżej Przedszkola”, „Życie Szkoły”, Kwartalnik „Arteterapia”, WSIP, „Wiadomości, Głosy i Rozmowy o Szkole”,
„Gazeta Pomorska i Radio PiK.

Tak, jak w latach ubiegłych konkurs jest rozgrywany w 4 kategoriach: dzieci 5-6 letnie, dzieci z klas 1-3, rodzice i nauczyciele. Osobną kategorię stanowią bajki wraz ze scenariuszem pisane przez nauczycieli dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową w stopniu umiarkowanym i głębszym (w tym przypadku prosimy o podanie stopnia niepełnosprawności i wieku dziecka)
Konkurs polega na napisaniu 1 bajki, opowiadania, a w przypadku dzieci wiernego zapisania bajki stworzonej przez dziecko bez zmiany jej formy, upiększania itp. Tematem tegorocznej, trzeciej edycji dla dzieci jest : „Mój (bajkowy) świat za sto lat”.
Dzieci opisują przygody dowolnego bohatera bądź bohaterów w jakiejś wybranej
lub stworzonej przez siebie przyszłości, wymyślonym świecie itp.
Tematem dla rodziców i nauczycieli jest „Mój (bajkowy) świat sprzed wielu lat” .
Tu liczymy na odniesienie się autorów do swoich wspomnień z dzieciństwa czy wczesnej młodości, może na temat jakiejś przygody (np. Śmiesznego wydarzenie z dzieciństwa, historia ukochanej maskotki itp.), albo też wymyślonej przygody lecz z zawarciem elementów tej przeszłości. Nauczyciele oprócz bajki dołączają scenariusz zajęć z wykorzystaniem podanego tekstu w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Bajkę lub opowiadanie należy przesłać w formie drukowanej oraz płycie CD (czcionka times new roman 12) Do tego należy dołączyć podpisaną zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie utworu do publikacji (w przypadku utworów dzieci wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów). Brak zgody oraz brak jednej spośród wskazanych wcześniej form prezentacji pracy (pisemnej lub płyty) spowoduje wykluczenie z konkursu.

Ponadto do prac można dołączyć rysunki, pomoce, zdjęcia komentarz autora na temat powstałej pracy itp.
Prace powinny być opisane.: Imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, w przypadku nauczycieli także adres placówki. Do prac dzieci można dołączyć także adres placówki, do której uczęszcza dziecko i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Prosimy także o podanie na kopercie jednej z następujących kategorii klasyfikacyjnych (rodzic, nauczyciel, dziecko 5-6 letnie, dziecko kl. 1, 2 lub 3, nauczyciel w szkole, przedszkolu specjalistycznym).
Nauczycieli prosimy o przesłanie też krótkiej charakterystyki: ogólny staż pracy – w tym staż pracy w określonej placówce (typ placówki), status zawodowy (stopień awansu zawodowego), czas pracy z dziećmi grupy wiekowej, dla której przeznaczony jest scenariusz (doświadczenie zawodowe).
Utwory należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2009 r. Na adres: Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” ul. Pomorska 80, 85-051 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego).
Od 5 kwietnia do początku maja będą trwały obrady jury.
W skład jury wchodzą wizytatorzy, metodycy, poloniści, psychologowie nauczyciele
i naukowcy z całej Polski. Każdy z jurorów mając do dyspozycji od 0 do 7 punktów ocenia prace w określonej kategorii według kryterium: samodzielności, oryginalności i bogactwa treści zawartej w utworze. Komitet organizacyjny po komisyjnym podliczeniu punktacji na początku maja poda listę laureatów, która zostanie zamieszczona na stronach podanych poniżej. Ponadto każdego z laureatów powiadomimy listownie o terminie uroczystości wręczenia nagród. Dwudniowe obchody tejże uroczystości planowane są w drugiej połowie maja bieżącego roku. Pierwszego dnia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna połączona z warsztatami dla dzieci i dorosłych oraz piknikiem w leśniczówce. Drugiego dnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w Pałacu w Ostromecku.

Wszystkich zainteresowanych jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy. Regulamin Konkursu opracowany przez dr Elżbietę Szefler można znaleźć na stronach: www.mac.pl, www.mok.bydgoszcz.pl,www.przedszkole80.bydgoszcz.pl Szczegółowych informacji udziela też koordynator konkursu: Katarzyna Szeliga tel. 604-156-510.

Komitet Organizacyjny
wyślij odpowiedź


Ten wątek nie ma jeszcze opinii.

Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  ###  #     #####  ####### 
 #  #  #  #  #   # #  # 
 #   # #  #  #      #  
 #   # #  #  ######   #  
 #   # ####### #   #  #   
 #  #    #  #   #  #   
  ###     #  #####   #   
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp