MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK

Forum > O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK > Jak namówić rodzica aby wyplenił wszy?????
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: nauczycielka 16.07.2008 10:09  
Jak namówić rodzica aby wyplenił wszy?????
Proszę o mądrą wypowiedź, bo ja rozkładam ręce!!!!
Dodam tylko, że nie ma higienistki, a za rozmowę na ten temat z rodzicem wpływa skarga na nauczycielkę do kuratorium. Gmina stwierdza, że Pani nauczycielka mogła się tak nie czepiać dziecka z wszawicą!!!!!!!!!
wyślij odpowiedź


Autor: miwues 19.08.2008 16:25  
.
Wszawica jest chorobą zakaźną i za jej niezwalczanie grozi nawet odpowiedzialność karna. rodziców trzeba postraszyć sanepidem albo sądem rodzinnym.
wyślij odpowiedź

Autor: ola 20.08.2008 10:41  
nauczycielka
Proszę o podanie aktów prawnych. A straszenie nie przynosi 100% efektów, wolałabym się oprzeć o prawo.
wyślij odpowiedź

Autor: miwues 20.08.2008 16:33  
USTAWA z dnia 6 września 2001 r.o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.)
Rozdział 3

Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej

Art. 20. 1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną lub zakażenie, jest obowiązany pouczyć pacjenta, jego ustawowego przedstawiciela lub osobę sprawującą nad pacjentem faktyczną opiekę o środkach ostrożności zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby oraz o obowiązku wynikającym z art. 7 ust. 2.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, określoną w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, lub rozpoznania takiej choroby lekarz lub felczer ma obowiązek zgłoszenia tego faktu, w ciągu 24 godzin, właściwemu ze względu na miejsce zachorowania powiatowemu (portowemu) inspektorowi sanitarnemu, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

Art. 25. 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub zakażenia właściwy inspektor sanitarny, w przypadkach określonych w ustawie, w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać poddanie się chorego lub podejrzanego o zachorowanie lub zakażenie badaniom, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
2. W celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej powiatowy (portowy) inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, może:
1) nakazać podejrzanemu o chorobę zakaźną lub podejrzanemu o zakażenie wstrzymanie się od wykonywania pracy lub uczęszczania do przedszkoli, szkół i placówek działających w systemie oświaty oraz szkół wyższych,

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ
65) wszawica,


W związku z powyższymi przepisami dyrektor placówki może zakazać podejrzewanemu o chorobę zakaźną dziecku wstępu do placówki do czasu dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że choroba została wyleczona. Dyrektor kieruje placówką na mocy art. 39 ust. 1 pkt 1 in principio ustawy o systemie oświaty.

Dyrektor może też samodzielnie zgłosić sanepidowi ognisko choroby u siebie i poprosić o interwencję.
wyślij odpowiedź


Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  #   #####  #####  ##### 
 ##  #   # #   # #   # 
 # #     # #    #   # 
  #   #####  ######  ##### 
  #     # #   # #   # 
  #  #   # #   # #   # 
 #####  #####  #####  ##### 
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp