MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK

Forum > O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK > Wypadek w niepublicznym przedszkolu, które świadczy swoje usługi dopiero 2 lata!
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: Łowca Androidów 12.11.2015 23:53  
Wypadek w niepublicznym przedszkolu, które świadczy swoje usługi dopiero 2 lata!
Wypadek w niepublicznym przedszkolu, które świadczy swoje usługi dopiero 2 lata!
Wiadomo wszyscy cierpimy z powodu braku państwowych przedszkoli. Punktacja i jak oboje rodzice pracują + 1 dziecko to dyskryminuje ich na starcie do przyjęcia dziecka. Dlatego małego zapisaliśmy do prywatnego za czesne 850 zł bo małe miasto. Pani Dyrektor wraz z psycholożką oraz pedagogami w pierwszym roku istnienia tej placówki Niepubliczne Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak” Miasta Ząbki tak wzięły się ostro do pracy. Same podejmowały decyzje często nie informując rodziców co dalej będzie się działo z ich dziećmi. Zapomnieli kto płaci im za pracę nie Burmistrz tylko zapracowani rodzice!!! Miną rok i na zebraniu kiedy przemówienie wygłosiła dyrekcja tegoż niepublicznego przedszkola rodzice wpadli w osłupienie!!! 10% od razu nie podpisało umowy a innych by zostali skusiła obniżka czesnego o 100 zł. Ja dałem się też na tą wędkę złapać i co? Miną następny rok i zbliżały się wakacje pechowe dla mojego syna, który na placu zabaw o element plastikowy zabawki rozwalił sobie górną wargę i dwa mleczne zęby na szczęście! Tuż przed naszym urlopem 17 lipca 2015 roku oczywiście wakacje się nam skróciły i trochę popsuły. Tego feralnego wakacyjnego dnia było 28 dzieci i 5 opiekunek na placu zabaw i mój syn jako pierwszy zapisał się w księdze rejestrze wypadków pod numerem 1/2014/2015 oczywiście panie udzieliły pomocy przemywając ranę oraz przyłożeniu zimnego okładu lecz nas rodziców o tym fakcie i zdarzeniu nie poinformowały!!! Tak było napisane w protokole u Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Prawda była taka, że wszystko chcieli zatuszować i dopiero policja rozwiązała te kłamstwa oraz błyskawiczna wizyta u stomatologa. Leczenie dentystyczne kosztowały nas rodziców 500 zł a ubezpieczenie zwróciło tylko 120 zł wiadomo, że za mało. Odwołaliśmy się od tej decyzji ubezpieczyciela to nam odpisali tak:
„Szanowny Panie,
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w odpowiedzi na odwołanie z dnia 26.08.2015 r. oraz reklamację z dnia
29.08.2015r., uprzejmie informuje, że ponowna analiza dokumentacji zgromadzonej w toku likwidacji przedmiotowej szkody,
nie dała podstaw do zmiany dotychczasowego stanowiska przedstawionego w piśmie z dnia 25.08.2015 r.
UZASADNIENIE:
W odpowiedzi na przesłaną reklamację uprzejmie informujemy, iż zgłaszane w treści pisma z dnia 29.08.2015r. roszczenia należy zgłosić tytułem szkody z Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy (OC Przedszkola). Cytowane przez Pana przepisy kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku szkód zgłaszanych z ubezpieczenia OC, a nie z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). W dniu 17.07.2015r. na podstawie przedłożonej dokumentacji zarejestrowano szkodę z ubezpieczenia NNW, do którego zastosowanie mają poniżej wskazane Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przedmiotowej sprawie została zorganizowana zaoczna komisja lekarska w wyniku, której w oparciu o zapis Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu obowiązującej w
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group - lekarz orzekł, iż przebyty uraz w dniu 16.07.2015r. nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż uszkodzeniu uległy wyłącznie zęby mleczne. Zgodnie z zapisami §2 ust. 25 OWU trwały uszczerbek na zdrowiu jest to powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu narządu albo układu, lub upośledzenia jego funkcji.
Wobec powyższego, zgodnie z zapisami §12 ust. 14 OWU wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, który nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia. Przyznana kwota świadczenia wypłacana jest jednorazowo i nie stanowi rekompensaty poniesionych kosztów leczenia. Zgodnie z zapisami OWU po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o dodatkowe świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia natomiast, świadczenie przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy jest orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu. Mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami OWU przebyty uraz nie pozostawił trwałego Warszawa, 2015-08-31 uszczerbku na zdrowiu nie znajdujemy podstaw do zmiany decyzji w zakresie ustalonej kwoty świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami §5 ust. 6 OWU: odpowiedzialnością Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nie jest objęte zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne.
PODSTAWA PRAWNA:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży, Osób Uczących Się oraz
Personelu w Placówkach Oświatowych - Ubezpieczenie Szkolne zatwierdzonych uchwałą nr 31/2014 Zarządu
Ubezpieczyciela z dnia 22 kwietnia 2014r.
Strona niezadowolona z ustaleń Compensy może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego przed Sądem właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby osoby uprawnionej lub dla siedziby Compensy.
Pani Dyrektor zaprosiła nas rodziców na rozmowę i zapewniła jak podpiszemy pierwsza wersję protokołu powypadkowego to da nam dobra polisę ubezpieczeniową. Mieli nam zwrócić sporo pieniędzy za leczenie lecz wyszło jak zwykle mądry polak po szkodzie! Dlatego złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej bo wprowadzono nas w błąd. I to było by wszystko na ten temat. Pozdrawiam
wyślij odpowiedź


Ten wątek nie ma jeszcze opinii.

Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
 #####  #######  #####  ##### 
 #   # #    #   # #   # 
    # #    #   # #   # 
 #####  ######  #####  ###### 
    #    # #   #    # 
 #   # #   # #   # #   # 
 #####  #####  #####  ##### 
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp