Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Małe dziecko >> Umiejętności i doświadczenia >> Klocki, to ważne narzędzie rozwoju dziecka. 

Klocki, to ważne narzędzie rozwoju dziecka.

Wśród zabawek klocki odgrywają znaczącą rolę w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka. Różnorodne zestawy klockowe są doskonałym materiałem dla urozmaiconej, twórczej i samodzielnej działalności. Budowanie staje się dla dziecka okazją do gromadzenia różnorodnych doświadczeń.
 Stwarza ono warunki sprzyjające rozwojowi psychicznemu, poprzez przyswajanie nowych faktów, zdobywanie wiedzy związanej z kulturalnym i społecznym otoczeniem, rozwijanie sprawności umysłowej, utrwalanie zdobytych doświadczeń i odtwarzanie przebiegu wydarzeń.
 Budowanie z klocków stwarza także warunki sprzyjające rozwojowi fizycznemu, poprzez doskonalenie sprawności manualnych, koordynację spostrzeżeń wzrokowych z ruchem ręki, kształtowanie precyzji w układaniu.
 Wyrażanie swych projektów w formie konstrukcyjnej i dzielenie się nimi ze współtowarzyszami pracującymi obok wymaga twórczego myślenia.
 Budując dziecko uczy się wykonywać różne operacje przestrzenne, wydzielać obszary (wewnątrz i zewnątrz), określać kierunki (na górze, na dole).
 Ma możność zapoznania się z kolejnością następujących po sobie czynności.
 Uczy się szeregowania oraz rozróżniania form i kształtów.
 Wszystkie te spostrzeżenia ułatwiają przedszkolakom przyswajanie sobie pojęć matematycznych przez samodzielne zdobywanie doświadczenia.

Komplety klocków o zróżnicowanym kształcie, zarówno drewnianych, jak i z tworzyw sztucznych, mogą być używane do budowania według wzoru oraz do budowania konstrukcji wymyślonych przez dziecko. Budując według wzoru dziecko uczy się różnych możliwości stosowania elementów należących do kompletu. Natomiast gdy dziecko buduje bez wzoru, zostają uruchomione mechanizmy wyobraźni. Czasami wytwór kształtuje się w wyobraźni dziecka dopiero w miarę nadawania mu materialnej formy w zabawie. Dziecko nazywa wówczas to co wykonało, pod koniec lub po ukończeniu budowli. Budując z wyobraźni dziecko nie tylko konstruuje budowle, ale czyni to w sposób coraz bardziej planowy i przemyślany.

Według M. Marchewy Pichlińskiej zabawki zwane klockami określa się jako zadania typu dywergencyjnego, obejmujące zestaw elementów służących do zabawy, polegającej na manipulacji nimi w celu zbudowania zorganizowanego układu.
Klocki, inspirując dziecko do twórczych zachowań, przyczyniają się do rozwoju mowy, wpływają na zapamiętywanie doświadczeń stanowiących podstawę tzw. języka wewnętrznego, stymulującego proces rozumowania.
Dzięki swym podstawowym funkcjom, jakimi są: aktywizacja pamięci i wyobraźni, zabawki te pociągają za sobą tworzenie i przyczyniają się do rozwoju myślenia produktywnego. Funkcje kształtowania myślenia twórczego spełniane są najkorzystniej przez tradycyjne komplety klocków drewnianych.
Klocki z tworzyw sztucznych o różnych wymiarach budzą zainteresowanie dziecka swoją lekkością w stosunku do klocków drewnianych. Ważnym elementem jest rozbudzenie w dziecku chęci poznania przyczyny tej lekkości. Klocki typu Lego, Mały budowniczy mają tę zaletę, że sposób łączenia pozwala uniezależnić budowanie od rodzaju podłoża częściowo od stopnia nachylenia. Łączenie takie pozwala na manipulację całymi konstrukcjami.

Z powyższych rozważań wynika, że klocki odgrywają znaczącą rolę w rozwoju dziecka. Zabawa w wykorzystaniem klocków sprawia dzieciom wiele radości. Ważne jest, aby dzieci posiadały dużą ilość różnorodnych klocków, o różnych kształtach, wymiarach, kolorach. Klocki są zabawkami wykorzystywanymi najczęściej w zabawach konstrukcyjnych. Oprócz wykorzystania klocków do zabaw konstrukcyjnych, dzieci chętnie posługują się klockami w zabawach tematycznych.


Nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rabce- Zdrój

mgr Maria Zając
 
 
 
 
 
     
 
26 października 2021 
wtorek 6:33
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp