Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Małe dziecko >> Umiejętności i doświadczenia >> Wszechstronny rozwój dziecka poprzez zabawę. 

Wszechstronny rozwój dziecka poprzez zabawę.

Zabawa odgrywa w rozwoju dziecka wielostronną rolę, wpływa na rozwój poznawczy, na sferę emocjonalno- motywacyjną, a także na kształtowanie się osobowości dziecka.

W zabawie kształtują się postawy i poczucie moralne dziecka.
Zabawa stanowi tę formę działalności dziecka, dzięki której może ono odtwarzając i przetwarzając treść swoich doświadczeń w świecie realnym przeżywać je na nowo po kilka razy. Ponowne przeżywanie obserwowanych zdarzeń i sytuacji czy działań innych ludzi stwarza tez okazję do porządkowania własnych doświadczeń dziecka. Oddalenie się od świata realnego w zabawie poprzez tworzenie przestrzeni wyobrażeniowej umożliwia dziecku głębsze poznanie tego świata.

Zabawa dziecka odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się jego czynności symbolicznych. Odtwarzanie rzeczywistości w zabawie dokonuje się w sposób symboliczny i umowny.
W zabawie dziecko w sposób najpełniejszy odczuwa i kształtuje swoją podmiotowość. Jest w niej twórcą zabawowej przestrzeni wyobrażeniowej i sprawcą tego wszystkiego co się w niej odbywa. To poczucie sprawia, że zabawa może odegrać istotną rolę w kształtowaniu się własnego ja a więc osobowości dziecka.

W miarę jak zabawa przybiera formę działań grupowych zabawa tematyczna wymaga przyjmowania wcześniej uzgodnionych reguł postępowania, rozdziału ról, jak również używanych w niej przedmiotów zastępczych. Sprzyja to kształtowaniu się gotowości do wychodzenia poza własny egocentryzm, uczy stosowania negacji w kształtowaniu współdziałania oraz samodyscypliny w stosowaniu przyjętych reguł postępowania . Zabawa ma wiec swój udział w rozwoju społecznym dziecka.

Wiek przedszkolny jest ważnym okresem kształtowania się podstawowych struktur osobowości. W wieku 3 lat dochodzi do wyodrębniania się świadomości dziecka struktury ja. Dziecko osiąga poczucie tożsamości, własnej wartości, kontrolowania swego zachowania i wpływu na otoczenie. Pierwszą grupą społeczną wywierająca ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka jest rodzina. Z osób łatwo przenosi swoje zainteresowania na ich działalność, na sytuacje jakie powstają między domownikami, na różne sposoby zachowywania się. Dzięki naśladownictwu, dziecko uczy się określonych sposobów zachowywania się, zdobywa pewne nawyki i przyzwyczajenia, które występują w jego rodzinie.

Poprzez zabawy dziecko zdobywa wiadomości nie tylko o przyrodzie, społeczności, ale przede wszystkim o ludziach, ich zawodach, obyczajach i sposobach zachowywania się.
Zabawa tematyczna ze względu na swoje wartości wychowawcze powinna zajmować wiele miejsca w życiu dziecka. W toku zabawy przejawia ono swoje społeczne zainteresowanie a jednocześnie utrwala wiadomości i zdobywa doświadczenia.

Dzięki zabawom tematycznym dziecko zaczyna dostrzegać swoje miejsce w otoczeniu społecznym. Granie roli osób starszych sprzyja stopniowemu wczuwaniu się w graną rolę , tym samym sprzyja wrastaniu w środowisko społeczne. Zabawa tematyczna dzieci w wieku przedszkolnym , to działalność, która kształtuje postawy społeczne i różne formy zachowania się dzieci. Dziecko poprzez zabawę wrasta w realne warunki ludzkie, kształtuje moralne nawyki i normy odnoszenia się do innych dzieci, do dorosłych. Na podłożu ,, odgrywanie” w zabawie warunków społecznych budzą się pierwsze chęci i motywy kształtowania własnego postępowania.


Nauczycielka Przedszkola nr1 w Rabce-Zdrój

mgr Urszula Żarnowska
 
 
 
 
 
     
 
26 października 2021 
wtorek 7:10
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp